Hem
Våra mål
Om oss
Fotogalleri
Produkter
Båtar
Kontakt
Våra mål
Västsvenskaskaldjur.se - Flatö 421, 474 91, Ellös
Bakom vår idé med färskfrysta Burfångade Bohuskräftor finns målen att under hela året ge den enskilde fiskaren en möjlighet till fast och skälig ersättning, och köparen/restaurangen en säker tillgång på havskräftor av allra högsta kvalitet.

Fiskarens fördelar: En enskild fiskare har mycket sällan tid eller kunnande att saluföra sin fångst till ett högt och skäligt pris under tider med låga ersättningsnivåer. Fiskaren har fullt upp med att se till att få upp sin fångst ur havet. Vid dagens slut är det enklast att välja den invanda vägen och skicka fångsten till auktionen vid Smögen eller Göteborg, trots att man under stora delar av året inte får skäligt betalt. Efter som vi själva är yrkesfiskare och fiskar havskräfta med bur har vi erfarit detta under flera år, framförallt under årets sex första månader då de största landningarna sker.

För vår egen del har vi valt att etablera en sommarbutik sedan ett par år, och vi har även hittat andra alternativa avsättningskanaler för att förbättra vår nettovinst. Genom vår bakgrund i restaurangbranschen har vi tillgång till en egen avsättningskanal som till skillnad från fiskeauktionerna ger ett fast, högt och skäligt pris utan några som helst avgifter. (Vanligtvis får fiskaren räkna med att ungefär 10% av summan på försåld fångst faller bort till avgifter för transport, auktionsförättning, lådor etc.)

Detta innebär emellertid att vi blir drabbade när vår fångst ska saluföras vid auktionen. Då väljer köparna att handla av de båtar som under flera år lämnat sin fångst mer frekvent under hela året. Fiskaren måste med andra ord se till att skapa sig ett namn och varumärke. Den båt som endast under vissa perioder väljer auktionen som avsättningskanal blir missgynnad av detta faktum, speciellt vid tillfällen av stort utbud och låg efterfrågan.

Den enskilde fiskaren, med relativt liten årsfångst, vill helst kunna välja när/var och till vem man ska sälja för att kunna få ut maximal betalning vid varje tillfälle. Detta är alltså inte så enkelt som det låter.

Västsvenska Skaldjur erbjuder ett skräddarsytt upplägg som ger fiskaren total valfrihet att lämna in sin fångst där han tror att han får bäst betalt.

Vi erbjuder sju dagar i veckan en hög och skälig ersättning som är ett rent nettopris, direkt till fiskaren. Ersättningen är alltså inte förbunden med några kostnader för transport, lådor och auktionsavgifter. Detta ger den framsynte yrkesfiskaren möjlighet att höja sin lägsta ersättningsnivå avsevärt, vilket betyder en bättre och säkrare tillvaro för hans företag. På sikt underlättas nyinvesteringar och möjligheten till bättre lönsamhet ökar.

Köparens/konsumentens fördelar. Den burfångade havskräfta som vi hämtar upp ur havet och processar, håller så hög kvalitet när den hamnar på bordet att det saknas motsvarighet på marknaden idag. Genom flera års testande har vi nu uppnått en kvalitet på den färdiga produkten fryst kräfta som vi bara kunde drömma om när vi startade. Tack vare denna kvalitet har vi fått ett så stort gensvar från marknaden, att vi vågar driva igenom vår idé om en helt ny leveranskanal för den enskilde, småskalige kräftfiskaren.

Vi har valt att låta en av nordens största fisk- och skaldjursgrossister få exklusivitet på hela vår produktion. I och med detta kan en större andel burfångad havskräfta nå ut till butiker och restauranger för att där kokas eller gratineras med ett mycket högt resultat, vilket leder till nöjda konsumenter och i förlängningen gynnar butiken, restaurangen och till sist även den hårt slitande fiskaren.

I dagens läge har havskräftan en bra position för att konkurrera med räkan som stigit väldigt i pris. Vår produkt kommer att saluföras under namnet Burfångad Bohuskräfta och finnas tillgänglig i tre storlekar. Den minsta storleken heter 16-20 , mellanstorleken heter 11-15 och den största burkräftan heter 6-10.

OBS! Våra kräftor har ingenting gemensamt med den volymkräfta i fryst form som finns på marknaden. Denna kräfta köps in när priserna är som lägst på auktionshusen, och fryses ned på felaktigt vis. Detta för att säljas till slutkonsument vid senare tillfälle, då auktionspriset har stigit igen. Denna kräfta håller en mycket låg kvalitetsnivå som definitivt inte skapar kommande återköp, vilket missgynnar både butiker och fiskare.